top of page

Kinderen bouwen mee aan expo

Nomadlab werd gedurende 6 weken tentoongesteld in het Huis voor Kunst in Borgloon. Aangezien het project draait om de inspraak van kinderen was het belangrijk dat de kinderen ook inspraak hadden omtrent de tentoonstelling. Tijdens de expositie was er een bouwplek gemaakt waar kinderen zelf met het constructiespeelgoed van Nomadlab konden experimenteren en ontdekken. Zo ontstond er een dynamische tentoonstelling met duidelijke inspraak van kinderen.

Op zaterdag 14 oktober is er met de kinderen van de Pentagoon Academie Beeld Borgloon onderbegeleiding van Lien Swerts een workshop georganiseerd op het grasveld achter de kunst kapel. Hier zijn we met een twaalf tal kinderen met constructiespeelgoed van Nomadlab gaan experimenteren en bouwen. Het was een ongelofelijk inspirerende voormiddag dat tot nieuwe bedenkingen, vragen, ideeën en mogelijkheden hebben geleid. Deze workshop werd afgerond met een mini-receptie door kinderen voor hun ouders.

BEDENKINGEN, VRAGEN, IDEEËN & MOGELIJKHEDEN (een korte analyse)

- Doordat de kinderen allemaal Vlaams spraken kreeg ik gemakkelijker toegang tot hun fantasie. Dit leverde heel veel grappige, vrolijke en vernieuwende verhalen vol met fantasie en werd eenvoudiger om op verhalen in te spelen en door te vragen.

- Er zijn heel veel kinderen die thuis of op school niet de mogelijkheid hebben om eigen 'kampen' te maken en zo weinig inspraak hebben in hun omgeving. Uit de gesprekken met de kinderen bleek heel duidelijk dat ze dit een gemis vinden. Voor sommige was het ook de eerste keer dat ze zelf een 'kamp' mochten maken en waren ze helemaal verbaasd hoe fijn dat ze dit vonden. Het constructiespeelgoed werd voor vele kinderen ook bestempeld als hun nieuw lieveling speelgoed doordat het feit dat ze veel vrijheid en verantwoordelijkheid kregen en dat ze hun fantasie vol uit konden laten gaan.

- Voor veel kinderen was het in begin ook moeilijk om een stevige constructies te bouwen. Vaak had het met een soort van onwetendheid te maken hoe men best een stabiele opstelling kon maken zoals een driepikkel. Dit werd veel opgelost door een Trail-and-error dat uiteindelijk wel tot een eindresultaat leiden. Zo werden er extra touwen ingeschakeld om de elementen in de omgeving vast te maken, werden bamboestokken pikketen,... Kinderen leren belangrijke vaardigheden tijdens het bouwen.

--> Uit twee vorige punten: kan nomadlab ook extra waarde hebben voor kinderen die niet op de vlucht zijn? na de workshop bleek duidelijk van wel, maar dit moet nog verder onderzocht worden.

- Belangrijk opmerking: het was de eerste keer dat er bewust tools en extra materiaal waren voorzien zodat de kinderen zelf hun eigen elementen konden maken en dit was zeer interessant. De kinderen vonden het geweldig om hun eigen verbindingstukken te maken. Zelfs toen er nog meer dan genoeg verbindingselementen waren gingen de kinderen toch zelf uit de binnenbanden verbindingselementen maken. Ook gingen kinderen doordat ze meer toegang hadden tot de tools meer elementen uit hun omgeving gebruiken en veranderen, ze gingen opzoek naar nieuwe elementen. Ze kregen nog meer vrijheid dat zeker een meerwaarde creëerde. Zo werden er katapulten gemaakt van de fietsbanden, werden de overblijfsels van de perforator kogels voor de katapulten, werden er van afvalmoes kniebescherming gemaakt zodat ze beter over de grond konden kruipen, ....

--> Uit de workshop bleek zeer sterk dat ik met nomadlab eigenlijk een stap terug moet gaan en meer nadenken hoe je kinderen nog meer de vrijheid kunt geven door ze toegang te geven tot een soort 'TOOLBOX'. Er moet nog verder gewerkt worden op de volgende vraag: Wat is het startpunt en wat is er minimaal voor nodig om kinderen te laten ontdekken, spelen, creëren en samen te laten werken?

Hiermee wil ik ook nog zeker alle kinderen die deelnemende, Lien Swerts, Clara Braeckmanen de Pentagoon Academie Beeld Borgloon enorm bedanken voor hun speelsheid, enthousiasme en creativiteit.

Dit zijn enkele foto's van de workshop.


bottom of page